अधिदैवत तू ह्या राष्ट्राचे अधिष्ठान तू संघटनेचे || Rss Geet ||